வண்டலூரில் பட்ஜெட் தனி வீடுகள் 3 லட்சம் ADV போதும் 1/2BHK Low Budget House in Urapakkam Near GST 😀

Price on call
For Sale

6538

Property ID

Description

வண்டலூரில் பட்ஜெட் தனி வீடுகள் 3 லட்சம் ADV போதும் 1/2BHK Low Budget House in Urapakkam Near GST 😀

 

 

உங்கள் ஆக்கம் படித்து, உங்கள் வாரியாக்கத்தை சரிபார்க்க வாரியாக்க அரசு மற்றும் அமைப்புகள் உத்தமமான விவரங்களைக் கொடுக்கவும். வண்டலூரில் பட்ஜெட் தனி வீடுகள் மற்றும் 1/2BHK லோ பட்ஜெட் ஹவுஸ் விவரங்கள் தேவைப்படுகின்றன. அதை அடிப்படையில் பராமரிக்க பல முறைகள் உள்ளன, கீழே ஒரு உத்தமமான கட்டமைப்பு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது:

பட்ஜெட்: 3 லட்சம் ADV வீடுகள்: 1/2BHK இடம்: உரபாக்கம், GST அருகில் பட்ஜெட் செலவு: லட்சம் 3 க்கு முன்னர் ADV விலாசியம்: லோ பட்ஜெட் அரசியல் உத்தமம்: வாரியாக்கத்தை சரிபார்க்க அரசு மற்றும் அமைப்புகள்

மிகுந்த உத்தமம் அடைவதற்கு, உங்கள் வாரியாக்க அரசு அல்லது உறுப்பினர் அமைப்புகளை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். அவர்கள் உங்களுக்கு விவரங்களை அளித்துக்கொள்ள உத்தமமான முயற்சியை செய்யும்.

சில புதிய அமைப்புகள், வாரியாக்க அரசு விவரங்கள் அல்லது வண்டலூர் பகுதியில் வசிக்கும் வீடுகள் பற்றிய அப்டேட் வரையறை வரையில் இணைக்க முடியும்.

 

 

 

Low Budget House in Urapakkam Near GST

 

 

Address

 • Country: India
 • Province / State: Tamil Nadu Properties- By Homes And land Chennai Property website
 • City / Town: Chennai
Open on Google Maps
 • Property ID 6538
 • Price Price on call
 • Property Type Land
 • Property status For Sale
 • Label Sale, Hot Offers
 • Low Budget House in Urapakkam Near GST Low Budget House in Urapakkam Near GST

Contact

Ratings & Reviews

0 0 Reviews
 • 5 0 %
 • 4 0 %
 • 3 0 %
 • 2 0 %
 • 1 0 %

0 Reviews

Similar Properties

Low Budget Affordable Plots in Surapet: Own Your Dream Home Near Velammal School

For Sale

1 month ago

 Low Budget Affordable Plots in Surapet: Own Your Dream Home Near Velammal School   Introduction Looking for a low-budget affordable plot to build your dream home? Look no further than Surapet, a rapidly developing suburb of Chennai. With its excellent connectivity, proximity to schools and hospitals, and abundance of open spaces, Surapet offers an ideal […]

luxury house in Kolathur Chennai that’s now on the market in the coveted neighborhood of Kolathur,

For Sale

3 months ago

luxury house in Kolathur Chennai that’s now on the market in the coveted neighborhood of Kolathur Explore this exquisite luxury house that’s now on the market in the coveted neighborhood of Kolathur, Chennai. With a sprawling land area of 980 square feet and a generous construction area of 2200 square feet, this brand-new duplex model […]

😍தாம்பரத்தில் அதிரடி! Amazing Offer Twin Villas 37 Lakhs-Approved Plots in Tambaram ₹ 2350 Per Sqft😍

For Sale

2 months ago

😍தாம்பரத்தில் அதிரடி! Amazing Offer Twin Villas 37 Lakhs-Approved Plots in Tambaram ₹ 2350 Per Sqft😍     It’s great to hear about an offer for twin villas and approved plots in Tambaram! However, it’s important to exercise caution and conduct thorough research before making any real estate investment. Here are a few things to consider: […]

Prime Industrial Land for Sale in Chennai’s Kavaraipettai Gummidipoondi Industrial Hub

For Sale

1 month ago

Prime Industrial Land for Sale in Chennai’s Kavaraipettai Gummidipoondi Industrial Hub   Are you looking for a strategic location to establish your industrial business in Chennai? Look no further than this prime industrial land for sale in the rapidly developing Kavaraipettai Gummidipoondi Industrial Hub. Unmatched Location Chennai’s Kavaraipettai Gummidipoondi Industrial Hub This 5.5-acre plot is […]